logo
logo

TRUNG TÂM GIỐNG CÂY NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng - ĐHNN 1 Trâu Quỳ Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại:0963.075.554

Email: trungtamgiongcay.com.vn@gmail.com​​

G

0963.075.554