CÂY LẤY GỖ

Cây xoan đào

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây Thiên Ngân

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây lim xanh

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây bạch đàn

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ